logowanie | rejestracja | mapa serwisu

Koszyk

kontynuuj zakupy lub zrealizuj zamówienie

Twój koszyk jest pusty

Kontakt

z nami

Zbyszek Koprek
tel. kom. 510-112-768
email: zbyszek@plytexlazienki.pl

ING Bank śląski
55 1050 1461 1000 0091 4120 6962

Producenci

obejrzyj szeroką gamę produktów 

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Siedzibą plytexlazienki.pl jest miasto Tomaszów Maz., kod 97-200, ul. Białobrzeska 60. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Tomaszów Maz.

1.2. plytexlazienki.pl, zwana w dalszych częściach regulaminu „Sklepem” prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców, zwanych łącznie „Klientami”.

1.3. Rejestracja w Sklepie jak i złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

2. DEFINICJE

2.1. konsument – osoba fizyczna, która nabywa towar w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą

2.2. przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, nabywająca towar w tym celu

2.3. oferta fotograficzna - prezentacja produktów w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w sklepie internetowym. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W/w rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec Sklepu. Opisy pochodzące ze stron producentów mogą zawierać błędy. Jeśli zauważą Państwo błędy w opisie prosimy o informację drogą mailową na adres zbyszek@plytexlazienki.pl

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAPŁATA ZA TOWAR

3.1. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie przy rejestracji prawdziwych danych osobowych i teleadresowych oraz zaakceptowanie regulaminu Sklepu.

3.2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez strony internetowe Sklepu lub mailem pod adresem zbyszek@plytexlazienki.pl

3.3. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.plytexlazienki.pl  podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatki i opłaty w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. 
-  Sklep przewiduje następujące formy płatności:
 a) przedpłata - płatność przelewem na konto sprzedawcy lub w oddziale banku
na konto:  ING Bank Sląski w Tomaszowie Mazowieckim

            nr 55 1050 1461 1000 0091 4120 6962

        podając w tytule przelewu Nr zamówienia,

3.3.1. Przelew tradycyjny. Przelew na wskazany rachunek bankowy 

3.4. W przypadku płatności "przelew bankowy"  brak zapłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia traktowany jest jako rezygnacja Klienta z zawarcia umowy sprzedaży, co skutkuje anulowaniem zamówienia i zwolnieniem rezerwacji towaru.

3.5. Za datę zapłaty za towar uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Sklepu.

3.6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje maila z linkiem aktywacyjnym, który traktowany jest jako potwierdzenie złożenia zamówienia.

3.7. Po potwierdzeniu zamówienia istnieje możliwość jego anulowania z "panelu użytkownika" pod warunkiem, że Sklep nie rozpoczął jego realizacji. W przypadku rozpoczęcia realizacji zamówienia w celu anulowania, konieczny jest kontakt ze Sklepem.

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Sklep zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub odmówienia realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane Klienta są niepełne bądź nie jest możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.

4.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

4.3. W przypadku niedostępności części towaru objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, anulowanie części zamówienia).

4.4. Przy każdym towarze podawany jest realny stan magazynowy lub czas oczekiwania w przypadku niedostępności towaru w danym momencie.

4.5. Czas oczekiwania liczony jest od chwili wpłynięcia zapłaty za towar.

4.6. Zamówienie o różnym czasie oczekiwania na towary wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

4.7. Przed przystąpieniem do kompletacji zamówienia (gdy wszystkie towary są dostępne), Sklep kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia:

- dogodnego terminu dostawy towaru w przypadku wysyłki towaru kurierem,

- dogodnego terminu odbioru towaru w przypadku odbioru własnego.

5. DOSTAWA ZAMÓWIENIA - WYSYŁKA KURIERSKA


5.1 Koszt dostawy wynosi 150 PLN (brutto)  do 1200 kg na jednej palecie i jest doliczany do kwoty zamówienia.    


5.2. Sklep zastrzega sobie prawo do jednodniowego opóźnienia dostawy co wynika z funkcjonowania regulaminu firm spedycyjnych. W przypadku większych opóźnień ( z przyczyn od nas niezależnych) klient będzie powiadomiony telefonicznie.

5.3. Kurier ma obowiązek jedynie wyładować towar z samochodu, nie ma obowiązku wnoszenia go do mieszkania (co wynika z funkcjonowania regulaminów firm spedycyjnych).

5.4. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki oraz numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. W ciągu 48 godzin kurier podejmuje próbę ponownego dostarczenia towaru.

5.5. W przypadku odmowy odbioru towaru w dniu dostawy, Klient zobowiązany jest do pokrycia podwójnych kosztów transportu wynikających z dostawy towaru do Klienta jak i transportu zwrotnego. Koszt ten wynosi 150 PLN (brutto).

5.6  Niezwłocznie po odebraniu towaru, Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera (kaliber, odcień i ewentualne uszkodzenia). Jeśli towar w przesyłce jest uszkodzony, w celu złożenia reklamacji  bezwzględnie konieczne jest spisanie w obecności kuriera protokółu reklamacyjnego, a następnie dokonanie zgłoszenia drogą mailową w ciągu 24 godzin.

5.7 Klient w momencie odbioru powinien podpisać się na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru i tam umieścić klauzulę o przyjęciu towaru. W przypadku stwierdzenia reklamacji prosimy o przesłanie kopii tego dokumentu, jeżeli Klient jej nie posiada wtedy bezwzględnie należy spisać z kurierem protokół szkody, w którym powinna znaleźć się informacja o tym, że na dokumencie odbioru zawarto tę klauzulę


6. ODBIÓR OSOBISTY

6.1. Odbiór osobisty w siedzibie firmy - bez opłat po uprzednim umuwieniu terminu odbioru ze Sklepem. 

6.2. Odbiór osobisty towaru realizowany jest w punkcie:
"Płytex" ul. Białobrzeska 60, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

6.3. Osobisty odbiór towaru jest możliwy po wpłynięciu zapłaty za zamówiony towar. Towar odbierany jest jednorazowo ( prosimy o uwzględnienie tej opcji przy transporcie towaru).

6.4. Płatność za zamówienie z odbiorem własnym uiszczana jest przelewem bankowym na podane konto.

6.5. Odbiór zamówienia możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sklepem.

6.6  Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość zamówienia w obecności pracownika (kaliber, odcień i ewentualne uszkodzenia). Jeśli towar jest uszkodzony, w celu złożenia reklamacji  bezwzględnie konieczne jest spisanie w obecności pracownika sklepu protokółu reklamacyjnego.

7. SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE

7.1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i wykonywanie zamówień następuje według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 8. SPRZEDAŻ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

8.1. Klient ma możliwość zamówienia, określonych przez sklep towarów, znajdujących się poza stałą ofertą. Takie zamówienia nazywamy zamówieniami indywidualnymi

8.2. W przypadku zamówienia towaru na indywidualne zamówienie, wymagana jest wpłata zaliczki w wartości określonej przez Sklep.

8.3 Realizacja zamówienia indywidualnego rozpoczyna się z chwilą księgowania zaliczki. Klient po wpłacie zaliczki nie może zrezygnować z zamówienia indywidualnego. Ewentualne modyfikacje zamówienia mogą odbywać się tylko po konsultacji ze Sklepem.

8.4. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia realizacji zamówienia indywidualnego z przyczyn niezależnych od Sklepu i zobowiązany jest do powiadomienia o tym Klienta.

8.5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji niektórych zamówień indywidualnych.

 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Odstąpienie od umowy (zwrot towaru) może dotyczyć wyłącznie towaru nieużywanego, nieuszkodzonego oraz przy zachowaniu oryginalnego opakowania.

9.2 Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania towaru.

9.3 Sklep zwraca pieniądze tylko i wyłącznie za nieuszkodzony i pełnowartościowy towar.

9.3. Odstąpienie od umowy następuje wyłącznie w formie mailowego oświadczenia wysłanego na adres zbyszek@plytexlazienki.pl

9.4. Odesłany towar musi zawierać wypełniony druk "zwrot towaru" który jest wysyłany do Klienta drogą mailową po oświadczeniu o zamiarze zwrotu towaru.

9.5. Klient nie może zwrócić części zamówienia (np. zakupiono 10 m2 płytek, klient chce zwrócić 2 m2).

9.6. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

9.7. W przypadku niedołączenia do przesyłki, zawierającej zwrócony towar, wypełnionego druku "zwrot towaru", Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia przesyłki.

9.8. Zwrot ceny za odesłany towar następuje w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do Sklepu przez Klienta, podpisanej przez niego faktury korygującej.

10. ODBIÓR PRZESYŁKI I REKLAMACJE

10.1.1. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera.

10. 1.2. Jeśli towar w przesyłce jest uszkodzony, w celu złożenia reklamacji należy bezwzględnie spisać protokół, w obecności kuriera. Bez sprawdzenia małej przesyłki przy kurierze, uszkodzenia mechaniczne uznawane będą za niezasadne.

10.2.1. Klient ma obowiązek obejrzeć przesyłkę z zewnątrz, aby ocenić, czy paleta (pudełka) nie zostały uderzone lub uszkodzone.

10.2.2. Jeśli przesyłka nie budzi wątpliwości należy zamieścić następującą treść na liście przewozowym: „Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia. Nie stwierdzono zewnętrznych uszkodzeń.” Punkt ten nie dotyczy ceramiki (białego montażu).

10.2.3. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera ceramikę (biały montaż) . Przy niezachowaniu tego warunku Sklep nie uwzględni żadnej reklamacji w tym zakresie.
 
Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i opisać ewentualne uszkodzenia na liście przewozowym lub w protokole szkody.

Po rozpakowaniu palety należy dokonać sprawdzenia i zgłoszenia wszelkich uszkodzeń i niezgodności w towarze (kalibracja, odcień, braki, nadwyżki, itp.), w ciągu 24 godzin od daty dostawy.

10.3. W przypadku odbiorów osobistych należy bezwzględnie sprawdzić towar na miejscu przy odbiorze. Za uszkodzenia powstałe po odbiorze z punktu w Tomaszowie Mazowieckim sklep nie odpowiada. Uszkodzenia, wady, niezgodności z zamówieniem stwierdzone przy odbiorze należy spisać w protokole niezgodności opatrzonym podpisem magazyniera i zgłosić w ciągu 24 godzin od momentu odbioru.

10.4. Protokół szkody lub list przewozowy musi być bezwzględnie opatrzony podpisem kuriera. Na protokole szkody musi się bezwzględnie znaleźć zapis, że na liście przewozowym została wpisana klauzula o warunkowym przyjęciu towaru.

10.5 Klient w momencie odbioru powinien podpisać się na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru i tam umieścić klauzulę o warunkowym przyjęciu towaru. W przypadku stwierdzenia reklamacji prosimy o przesłanie kopii tego dokumentu, jeżeli Klient jej nie posiada wtedy bezwzględnie należy spisać z kurierem protokół szkody, w którym powinna znaleźć się informacja o tym, że na dokumencie odbioru zawarto tę klauzulę

10.6. Reklamacje składa się mailem na adres zbyszek@plytexlazienki.pl

10.7 Przy składaniu reklamacji prosimy przesłać następujące informacje:

- imię i nazwisko Klienta (w temacie wiadomości konieczny dopisek: "REKLAMACJA JAN KOWALSKI zam. nr 1234")

- nr kontaktowy

- reklamowany towar (ilość sztuk do reklamacji)

- rodzaj wady (uszkodzenie, pomyłka magazynu, niedobór, kalibracja/odcień, itp.)

- oczekiwanie Klienta (wymiana towaru / zwrot pieniędzy - dane do przelewu: nr konta, adres itp.)

- skan protokołu reklamacyjnego lub listu przewozowego sporządzonego w obecności kuriera i potwierdzonego jego podpisem, zdjęcia reklamowanego towaru, potwierdzające uszkodzenia


 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są rękojmią za wady oraz odpowiedzialnością Sklepu za niezgodność towaru z umową. Dodatkowo towary objęte są gwarancją producentów w przypadkach, w których taka gwarancja jest udzielona.

11.2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca przez 14 dni przewidziane na zapłatę ceny.

11.3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

11.4. Zachowanie kalibracji i odcienia gwarantujemy w obrębie jednego indeksu towarowego. W przypadku łączenia płytek nierektyfikowanych z jednej kolekcji ale o różnych kolorach konieczne jest zaznaczenie podczas składania zamówienia, że płytki będą układane razem.

11.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


Tomaszów Maz, dnia 05 styczeń, 2011 r.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176)